Escola de qualitat, en un indret privilegiat
Benvinguts a la vostra escola

dijous, 27 de maig de 2021

Ajuts menjador 2021-2022

 Benvolgudes famílies, 


S'ha obert termini per sol·licitar ajuts de menjador per al curs 2021-2022 per a l'alumnat de P3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l'ajut individual de menjador gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

S’atorguen ajuts ordinaris de 4’43€ i també extraordinaris fins un màxim de 6’33€ per a les rendes més baixes.

Es pot sol·licitar l'ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2020.

S'estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

Les sol·licituds es presentaran a través d'un formulari telemàtic en dos períodes de sol·licituds:

 

Període de sol·licituds de juny 2021: entre el 27 de maig i el 18 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 23 de juny.

Període de sol·licituds de setembre 2021: entre el 6 i el 17 de setembre, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 22 de setembre.

 

Trobareu el formulari i el full informatiu de la convocatòria 2021-2022 a l’enllaç:

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menjador_escolar