Escola de qualitat, en un indret privilegiat
Benvinguts a la vostra escola

Consell Escolar
El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació de l’Escola en el que hi son representats tots els membres de la comunitat educativa.
Li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu  per al compliment de la Programació Anual de centre en el marc del Projecte Educatiu.
Algunes de les seves funcions són:
-         Aprovar el pressupost
-         Aprovar les sortides escolars i activitats complementàries.
-         Validar la programació anual d’activitats del centre.MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR


Neus Roigé 
Cap d’estudis
Mar Pacheco
Representant Ajuntament
Marta Bonastre
Representant sector professors
Elisa Poza
Representant sector professors
Cristina Ortiz
Cristina Sogas    
Representant sector professors
Representant sector professors

                 Roser Puig
Representant sector pares d’alumnes
Esther Jiménez
Representant sector pares d’alumnes
Mireia Argemí
Representant sector pares d’alumnes
Georgina Terrer
Representant sector pares d’alumnes


Ana Martínez
Representant AMPA
Iago López
Representant sector PAS
Marisol Andreu
Secretària