Escola de qualitat, en un indret privilegiat
Benvinguts a la vostra escola

Consell Escolar
El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació de l’Escola en el que hi son representats tots els membres de la comunitat educativa.
Li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu  per al compliment de la Programació Anual de centre en el marc del Projecte Educatiu.
Algunes de les seves funcions són:
-         Aprovar el pressupost
-         Aprovar les sortides escolars i activitats complementàries.
-         Validar la programació anual d’activitats del centre.MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR


Neus Roigé 
Cap d’estudis
Mar Pacheco
Representant Ajuntament
Teresa Vila
Representant sector professors
Elisa Poza
Representant sector professors
Cristina Ortiz
Xavier Lladó     
Representant sector professors
Representant sector professors

                 Elena Santamarina
Representant sector pares d’alumnes
Ana Gómez
Representant sector pares d’alumnes
Mireia Argemí
Representant sector pares d’alumnes
Georgina Terrer
Representant sector pares d’alumnes


Núria Campuzano
Representant AFA
Iago López
Representant sector PAS
Marisol Andreu
Secretària

                                                            

En el Consell Escolar celebrat dimecres  24 de febrer hem parlat de:

  

o   Hem aprovat el balanç de l’any 2020 i el pressupost per al 2021

o   Parlem de:

§ L’Ús de les noves tecnologies a l’escola.

§  Habitatges al pàrquing de Can Travi.

§  Vandalisme

§  Menjador.

 

Acordem:

 

  • Fer arribar als pares i mares delegats el document sobre l’ús de les noves tecnologies a l’escola.
  • Fer pancartes amb la participació dels nens i nenes.
  • Fer una reunió amb l’empresa de menjador.
  • Demanar de  fer reunions de la coordinadora i monitors/es de menjador amb les famílies.

 

 Per tenir mes informació, recordeu que les vostres representants al Consell Escolar són les Sres. Georgina Terrer,   Mireia Argemí, Ana Gómez  i Elena Santamarina.

 

Ben cordialment,


  

La Direcció