Escola de qualitat, en un indret privilegiat
Benvinguts a la vostra escola

dijous, 9 de setembre de 2021

Circular inici de curs

 

CIRCULAR INFORMATIVA CURS 2021-2022

Apreciades famílies,

En iniciar el nou curs us volem saludar i  fer-vos 5 cèntims d’aquelles informacions mes rellevants que heu de conèixer.

(Aquest full és important, cal guardar-lo durant tot el curs)

  Horari escolar:

 

De les  9 a les 12:30h. i de les 15 a les 16:30 h.

Jornada intensiva: el 21 de desembre de les 9:00h. fins les 13:00h.

                         Del 7 al 22 de juny de les 9:00h. fins les 13:00h.

 

     Entrades i sortides:

 

Ed. Infantil: Entrarà i sortirà per la porta del pati d’Educació Infantil que dona al Parc Rosa de Luxemburg.

Cicle Inicial: Entrarà i sortirà per la porta principal.

Cicle Mitjà: Entrarà i sortirà per la porta principal.

Cicle Superior: Entrarà i sortirà per la porta superior.

És molt important que sigueu puntuals.

 

Des del primer dia l’AFA us ofereix servei d’acollida matinal.

 

Cal justificar per escrit a l’agenda en l’aspartat  COMUNICACIONS  les absències i retards dels alumnes. Cap nen no pot sortir del centre abans d’hora si no porta una autorització signada pels pares o tutors o bé el venen a buscar personalment.(Preguem que en aquest cas també ens aviseu).

Els nens i nenes que marxen sols/es cap a casa cal que hagin lliurat a la direcció l’autorització  signada pels  pares.

 

  Entrevistes personals i reunions pedagògiques d’inici de curs.-

 

El dia reservat per a les reunions individuals amb els tutors i tutores es el dijous de les 12:30 a les 13:30h.

 

Durant el mes d’octubre  farem les reunions de cicle amb les famílies, en format presencial al pati de l’escola. Els vostres tutors/es us informaran la data i l’hora.

 

Es norma de l’escola que durant el curs cada família tingui, com a mínim, dues entrevistes amb el tutor/a del seu fill/a. El tutor/a us convocarà a través de l’agenda, també les podeu sol·licitar vosaltres. 

 

Informes:

Per tal d’estar assabentats de l’evolució escolar dels vostres fills i files, rebreu:

A Educació Infantil dos informes, un al gener i l’altre al juny.

A Primària tres informes, al desembre, al març o abril i al juny, coincidint amb l’acabament del trimestre.

 

Normes d’ús de material.-

 

Els alumnes d’Educació Infantil gaudeixen de material fungible socialitzat dins el grup de convivència.  Cal que portin bata per fer les activitats de plàstica que romandrà a l’escola i anirà a casa per rentar quan es valori necessari. Cal també que portin un got amb el nom i l’esmorzar en una carmanyola dins la motxilla.

 Als nens i nenes de P4 i P5 els demanem també un paquet de tovalloletes humides que podeu anar portant durant els primers dies de curs.

 Els alumnes de  Cicle Inicial gaudeixen de material fungible socialitzat dins el grup de convivència.  Cal que portin bata per fer les activitats de plàstica que romandrà a l’escola i aniran a casa per rentar quan es valori necessari. Cal també que portin una motxilla on hi càpiga la carpeta dels deures i l’esmorzar en un embolcall reutilitzable.  Recomanem el boc-and-roll.

 Els alumnes de Cicle Mitjà cal que portin de casa un estoig senzill amb llapis, goma, maquineta, 12 colors de fusta, un regle d’uns 15 cm. que càpiga dins l’estoig, tisores i barra de col·la. Cal també que portin una motxilla on hi càpiga la carpeta dels deures i l’esmorzar en un embolcall reutilitzable.  Recomanem el boc-and-roll. Si els cal bata per fer tallers, ja us ho demanarà el/la tutor/a.

 Els alumnes de Cicle Superior cal que portin de casa l’estoig amb compàs, transportador, escaire, cartabó i regle de 30cm.  Bolígrafs que es pugui esborrar dels  colors negre, blau i verd.  Llapis, goma, maquineta i subratllador.  Colors de fusta (12u)  retoladors (12u).

 També els caldran llibretes i una carpeta classificadora. No les compreu encara, els mestres explicaran el primer dia de classe com han de ser.  Teniu de marge  la primera setmana de classe per portar-les.

Cal  que tots els alumnes a partir de 6 anys portin la mascareta posada DINS L’EDIFICI i QUAN ESTIGUIN EN CONTACTE AMB D’ALTRES GRUPS

Cada grup classe tindrà un lavabo adjudicat.  No podran, però, anar a veure aigua. Cada nen/a de 1r. fins a 6è. haurà de portar una ampolla reutilitzable amb aigua, que no pot ser de vidre. 

Tots/es han de portar una bossa de roba penjada del coll o de la cintura  on guardaran la mascareta quan no la portin posada.

 Motxilles.-

 Per afavorir la bona organització i la salut dels nois i noies, no han de portar motxilles amb rodes.  Cal que la mida de les bosses sigui adequada a l’edat i allò que cal posar-hi i que es miri l’horari i l’agenda per tal de portar només el material necessari.

No es pot portar a l’escola.-

Diners, joguines, tlf. Mòbils, SAMART WATCH, qualsevol aparell o joc electrònic, llaminadures, refrescos, pilotes.

 Aniversaris.-   Enguany els celebrarem sense compartir menjar.

 Socialització de  material didàctic i llibres de text.-

 Hem reduït el nombre de llibres de text a E.P. i els hem eliminat a E.Inf. i Cicle Inicial, incidint en el treball amb material didàctic, el treball per projectes i ambients

 Sortides, excursions i colònies.-

 Els nens no podran anar a cap sortida pedagògica si no s’ha lliurat abans al mestre corresponent, l’autorització degudament signada. Us N’informarem en la reunió d’inici de curs on també us lliurarem el document d’autorització.

 Enguany proposem colònies als cursos de final de cicle: P5, 2n., 4t., i 6è.

Per poder fer-les cal que hi assisteixi un mínim del 80% dels alumnes que hauran de pagar la bestreta del 30% de l’import de les colònies durant el mes d’octubre. Durant aquesta setmana us informarem abastament.

 Us demanem que no portin a les sortides objectes de valor, dispositius electrònics o mòbils, llaminadures o refrescos.

 Recordeu de no portar embolcalls d’alumini, les millors opcions són els boc and rolls i les carmanyoles. Cal també que porteu l’aigua en l’ampolla reutilitzable.

 

EQUIP DOCENT

 

Educació Infantil:

P-3:    Thais Vallespín

P4:     Neus Roigé, Marisol Andreu

P5 :    Teresa Vila

Reforç : Olga Jiménez,  Lluïsa Llenas

TEI P3 : Anna Càceres

 

Educació Primària:

1r.:   Mª Pilar Pérez

2n.:   Jordi Vila

3r.:  Edgar Romera

4t:  Elisa Poza,  Laura Villén

5è:  Miguel Àngel Mayo

6è:  Mª del Mar Ayala

 

 

 

 

Especialistes:

Anglès: Laura Villén  , Laura Hernández

Música:  Vanesa Puentes

Educació Física: Elisa Poza, David Fleta

Educació Especial:   Teresa Plaza

Aula d’Acollida: Cristina Simón

Religió: Cristina Ortiz

Equip Directiu:

Directora: Lluïsa Llenas

Cap d’Estudis: Neus Roigé

Secretària: Marisol Andreu

Consergeria:

Iago López

Administrativa:

Sophie Pérez

Psicopedagoga:

 Judith Joan

 CALENDARI

13 DE SETEMBRE

INICI DEL CURS (dilluns) 

24  DE SETEMBRE

FESTA LOCAL, La Mercè (divendres) 

12 D’OCTUBRE

El PILAR  (dimarts) 

1 DE NOVEMBRE

TOTS SANTS (dilluns) 

6 DE DESEMBRE

LA IMMACULADA (dilluns) 

7 DE DESEMBRE

DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ (dimarts) 

8 DE DESEMBRE

LA CONSTITUCIÓ (dimecres) 

22 DE DESEMBRE

DARRER DIA DEL 1r. TRIMESTRE (dimecres)(JORNADA INTENSIVA DE 9:00h. a 13:30h.)

Del  23  de desembre al 7 de gener (Ambdós inclosos)

 VACANCES DE NADAL 

10 DE GENER

1r. DIA DEL 2n. TRIMESTRE (dilluns) 

28 DE FEBRER   (CARNESTOLTES)

DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ (dilluns)

De l’11 al 18 d’abril  ( Ambdós inclosos)

VACANCES DE SETMANA SANTA

19 D’ABRIL

1r. DIA TERCER TRIMESTRE (dimarts) 

3 DE JUNY

DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ (divendres) 

6 DE JUNY

PASQUA GRANADA Festa local (dilluns)(Compensació diada que cau en diumenge)


HORARI D'ATENCIÓ EQUIP DIRECTIU


Cap d’Estudis


Divendres de les 9:00h. a les 10:00h.

Direcció

Dilluns de les 9:00h. a les 10:00h.

Dijous de les 15:00h a les 16:30h.

Secretaria


Dimecres de les 9:00h. a les 10:00h.


Com sempre restem a la vostra disposició i us saludem molt cordialment.

 

 

Equip directiu i mestres de l’escola.

 

 

Barcelona, setembre de 2021